[:ca]Assemblea sòcies i socis: 13/09/2017[:es]Asamblea de socias y socios: 13/09/2017[:]

[:ca]Ordre del dia:
1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Aprovació, si escau, dels comptes del curs 2016-2017.
3. Aprovació, si escau, de les noves quotes de sòcies i socis.
4. Informació sobre el calendari de reunions per al curs 2016-2017.
5. Informació sobre les activitats extraescolars.
6. Informació sobre els últims canvis en la composició de l’AMPA.
7. Torn obert de paraula.
[:es]Orden del día:
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Aprobación, si procede, de las cuentas del curso 2016-2017.
3. Aprobación, si procede, de las nuevas cuotas de socias y socios.
4. Información sobre el calendario de reuniones para el curso 2016-2017.
5. Información sobre las actividades extraescolares.
6. Información sobre los últimos cambios en la composición de la AMPA.
7. Turno abierto de palabra.[:]